https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%9A+(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@13.1134237,100.9891387,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3102b90a7a2729d3:0x5a318b6d1c6ed667!8m2!3d13.1134185!4d100.9913274

ตำแหน่งที่ตั้ง:

789/78 หมู่ที่ 1 ถนน หนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

อีเมล์:

โทร:

038-348-120