กระบวนการผลิต

ระบบ เจาะ ที่ทันสมัย และ มีคุณภาพ

ระบบพ่นสีแบบ อัตโนมัติ

เชื่อม โดย หุ่นยนต์ อัติโนมัติ