การแข่งขันพัฒนาทักษะ ของพนักงาน ทั่วโลก

การแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะ เชื่อม ตัด และ คุณภาพ ของ พนักงานในกลุ่ม ทั่วโลก