พนักงาน ของเราทั้งหมด ได้รับวัคซีน เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19