บริษัท เทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน นำโดย ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น นำแนวทางและ การปฎิบัติตามมาตราการ การป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ พนักงานและ ชุมชนรอบข้าง ห่างไกลโควิด